Alla viskningar från dig som finns i rymden

Jag älskar dig. Och du gör mig lyckligast i världen. Nu vet du och hela cyberrymden det. ♥
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-1844468367682143";
/* 125x125 */
google_ad_slot = "0009376510";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

RSS 2.0